Podupu Kathalu in Telugu

పోడుపు కథలు అనేది ఒక రకమైన చిక్కు, ఇది సామర్ధ్యాల కంటే ఎక్కువగా ఆలోచించేలా చేస్తుంది.

కొన్ని పోడుపు కథలు సులభం, కొన్ని కొంచెం కష్టం, మరికొన్ని నిజంగా మిమ్మల్ని కొద్దిసేపు ఆలోచించగలవు.

అయితే, పోడుపు కథలు సరదాగా ఉంటాయి. అందువల్ల, మనల్ని మనం పరీక్షించుకుంటూనే ఉంటాము మరియు వాటిని పరిష్కరించడంలో మనం బాగుపడతామని ఆశిస్తున్నాము.

పోడుపు కథలు | Podupu Kathalu in Telugu with Answers

 1. నిలబడితే నిలుస్తుంది, కూర్చుంటే కూలబడుతుంది?
  జ. నీడ

 2. తోవలో పుట్టేది, తోవలో పెరిగేది, తొవలో పోయేవారి కొంగు పట్టేది?
  జ. ముళ్ల మొక్క

 3. పెద్ద ఇంటిలో పొట్టివాన్ని నిలబెడితే నిండా నేనే?
  జ :దీపం

 4. పొద్దుటూరి చెట్లలో పొదిలింది చెళవాయి, చూసే వారే కాని పట్టే వారు లేరు?
  జ :సూర్యుడు

 5. మూత తెరిస్తే, ముత్యాల పేరు?
  జ :దంతాలు

 6. ఆ వీధిరాజుకి కొప్పుంది. జుట్టలేదు. కళ్లున్నాయి చూపులేదు
  జ. కొబ్బరి కాయ

 7. మేకల్ని తోలేసి తడకలకి పాలు పిండుతారు?
  జ :తేనె పట్టు

 8. మొగ్గ కాని మొగ్గ, ఏమి మొగ్గ?
  జ :లవంగ మొగ్గ

 9. ముళ్ల కంచెలో మిఠాయి పొట్లం?
  జ :తేనె పట్టు

 10. రసం కాని రసం, ఏమి రసం?
  జ :నీరసం

 11. మొదట చప్పన, నడుమ పుల్లన, కొస కమ్మన?
  జ :పాలు, పెరుగు, నెయ్యి

 12. మోదం కాని మోదం?
  జ :ఆమోదం

 13. రెక్కలు లేని పిట్ట గూటికి సరిగా చేరింది?
  జ :ఉత్తరం

 14. కొక లేదు, సీత కాదు! రామ చిలుక కానేకాదు!! అదేమిటి?
  జ :సీతాకోక చిలుక

 15. రాజాధి రాజులు కూడా ఒకరిముందు తల వంచుకుంటారు?
  జ :మంగలి

 16. రాజు నల్లన, ప్రధాని పచ్చన, పాలు పుల్లన?
  జ :తాటి చెట్టు

 17. సన్నని స్తంభం, ఎక్కలేరు దిగలేరు.
  జ. సూది

 18. రెండు కొడతాయి, ఒకటి పెడుతుంది?
  జ :ఎండ, వాన, చలి

 19. నీళ్లలో పుడుతుంది. నీళ్లలో పడితే చస్తుంది.
  జ. ఉప్పు

 20. రాళ్ల అడుగున విల్లు, విల్లు కోనలో ముళ్ళు?
  జ :తేలు

 21. అందమైన గిన్నెలో ఎర్రని పిట్ట తోకతో నీళ్లు త్రాగుతుంది.
  జ :దీపం వత్తి

 22. కడుపు నిండా రాగాలు, వంటి నిండా గాయాలు?
  జ :మురళి

 23. పది కాని పది
  జ. ద్రౌపలి

 24. ఇష్టంగా తెచ్చుకుంటారు, చంపి ఏడుస్తారు?
  జ :ఉల్లి

 25. పేడ కాని పేడ
  జ. దూద్ పేడ

 26. సముద్రంలో పుట్టిపెరిగి ఊరిలో అరుస్తుంది, ఏమిటది?
  జ :శంఖం

 27. పతి కాని పతి
  జ. తిరుపతి, పరపతి

 28. పాలు కాని పాలు
  జ. పాపాలు, పీపాలు, కోపాలు, తాపాలు, శాపాలు, మురిపాలు, లోపాలు, దీపాలు

 29. చెట్టుకు కాయని కాయ కరకరలాడే కాయ?
  జ :కజ్జికాయ

 30. వాలం ఉంది కాని కోతిని కాదు, నామముంటుంది కాని పూజారిని కాదు?
  జ :ఉడత

 31. పురం కానిపురం
  జ. కాపురం, గోపురం

 32. రాణాలనే మించిన రణం, ఏమి రణం?
  జ :మరణం

 33. రంగం కాని రంగం, ఏమి రంగం?
  జ :వీరంగం

 34. కారం కాని కారం ?
  జ : ఆకారం

 35. మత్తు కాని మత్తు, ఏమి మత్తు?
  జ :గమ్మత్తు

 36. అందరినీ పైకి తీసుకుకెళ్తుంది, కాని తాను మాత్రం పైకి వెళ్ళదు?
  జ :నిచ్చెన

 37. ముడ్డి పిసికి, మూతి నాకుతారు?
  జ :మామిడి పండు

 38. టూరు కాని టూరు, ఏమి టూరు?
  జ :గుంటూరు

 39. మనిషి కాదు. జ్ఞానం లేదు. కాని , తన వేయి కళ్ళతో మంచి చెడ్డలను వేరు చేస్తుంది. ఏంటది ?
  జ : జల్లెడ

 40. బండ కాని బండ
  జ. రోకలి బండ

 41. ఆకాశంలో పాములు
  జ. పొట్లకాయ

 42. టిక్కు టిక్కుల బండి, టిక్కులాడి బండి, అందరూ వాడే బండి, బ్రేకులు లేని బండి?
  జ :గడియారం

 43. డ్రస్ కాని డ్రస్, ఏమి డ్రస్?
  జ :అడ్రెస్

 44. తొడిమె లేని పండు! చాలా కాలం ఉండు!!?
  జ :విభూతి

 45. బాడి కాని బాడీ
  జ. కబడి, లంబాడీ

 46. జాబు కాని జాబు, ఏమి జాబు?
  జ :పంజాబు

 47. తోక లేని పిట్ట 90 ఆమడలు పోతుంది?
  జ :పోస్ట్ కార్డు

 48. బొట్టు కాని బొట్టు
  జ. తాళి బొట్టు, పచ్చబొట్టు

 49. జారు కాని జారు, ఏమి జారు?
  జ :బజారు

 50. తిరిగే దీపము, గాలి-వానకు ఆగని దీపము, చమురులేని దీపము, పిట్టల దీపము?
  జ :మిణుగురు పురుగు

 51. తాళము కాని తాళము, ఏమి తాళము?
  జ :ఆది తాళము

 52. తమ్ముడు కుంటుతూ కుంటుతూ మైలు నడిచేసరికి అన్న పరుగెత్తుతూ పన్నెండు మైళ్ళు నడుస్తాడు?
  జ :గడియారం ముళ్ళు

 53. తాళి గాని తాళి, ఏమి తాళి?
  జ :ఎగతాళి

 54. వాలు కాని వాలు
  జ. ఆవాలు, కోవాలు, ఆనవాలు, ఏటవాలు

 55. తెలిసి కుడుతుంది, తెలియక చస్తుంది?
  జ :చీమ, దోమ

 56. ఎర్రని ముక్కు, తెల్లని వొళ్ళు, పొడుగ్గా పుట్టి పొట్టిగా పెరుగుతుంది?
  జ :క్రొవ్వొత్తి

 57. దానము కాని దానము, ఏమి దానము?
  జ :మైదానము

 58. సంతలన్నీ తిరుగుతాడు. సమానంగా పంచుతాడు.
  జ. త్రాసు

 59. తోలు నలుపు! తింటే పులుపు!! ఏమిటది?
  జ :చింతపండు

 60. ధనము కాని ధనము, ఏమి ధనము?
  జ :ఇంధనము

 61. చెప్పిందే చెప్పినా చిన్న పాప కాదు, ఎక్కడి పండ్లను తిన్నా దొంగ కాదు?
  జ :రామ చిలుక

 62. సన్నజాజులు కన్న చక్కని పూలు, సన్న తీగలు జల్లుగా పూయును.
  జ. కాకరపూలు

 63. నాలుగు కాళ్ళున్నాయి కాని జంతువుని కాను, శరీరమంతా రంధ్రాలున్నాయి కాని వలను కాను?
  జ :మంచము

 64. పాలు కాని పాలు, ఏమి పాలు?
  జ :లోపాలు

 65. సంధ్యవేళలో విచ్చుకుంటుంది. గుభాళిస్తుంది
  జ. మల్లెపూవు

 66. నీరు తగిలితే గుప్పెడవుతుంది, ఎండ తగిలితే గంపెడవుతుంది?
  జ :దూది

 67. పురము కాని పురము, ఏమి పురము?
  జ :గోపురము

 68. హనుమంతుడి భార్య గొప్ప ధనవంతురాలు. తట్టెడు సొమ్ములు పెట్టుకొని తల వంచుతుంది.
  జ. కొర్రకంకి

 69. నీతో దెబ్బలు తిన్నాను, నిలువునా ఎండిపోయాను, నిప్పుల గుండము తొక్కాను, గుప్పెడు బూడిదనయ్యాను?
  జ :పిడక

 70. ఎక్కడికెళితే అక్కడికొస్తాను కాని చెప్పును కాదు, అందరికి కనిపిస్తాను కాని అద్దమును కాదు?
  జ :నీడ

 71. నన్ను కొడితే ఊరుకోను, గట్టిగా అరుస్తాను, దేవుడిని పిలుస్తాను?
  జ :గుడి గంట

 72. హంస ముక్కుకి ముత్యం కట్టుకొని తోకతో నీళ్లు తాగుతుంది?
  జ. ప్రమిద

 73. నారి కాని నారి, ఏమి నారి?
  జ :పిసినారి

 74. నిప్పు నన్ను కాల్చలేదు, నీరు నన్ను తడపలేదు, సూర్యుడితో వొస్తాను, సూర్యుడితో పోతాను?
  జ :నీడ

 75. పేడ కాని పేడ, ఏమి పేడ?
  జ :దూద్ పేడ

 76. నాది నాకు కనపడదు, నీది నీకు కనపడదు, ఏమిటది?
  జ :వీపు

 77. సందు కాని సందు, ఏమి సందు?
  జ :పసందు

 78. హద్దు లేని పద్దు?
  జ. అబద్దం

 79. నీటి మీద తేలుతుంది కాని పడవ కాదు, చెప్పకుండా పోతుంది కాని జీవి కాదు, మెరుస్తుంది కాని మెరుపు కాదు?
  జ :నీటి బుడగ

 80. నడుస్తూ నడుస్తూ ఆగిపోతుంది, పీక మీదకు కత్తిని తెస్తే కాని మళ్ళీ నడవదు?
  జ :పెన్సిల్

 81. హనుమంతుడు అందగాడు?
  జ. బ్రహ్మచారం

 82. పండ్లున్నా నోరు లేనిది, ఏమిటది?
  జ :రంపం

 83. రాయి కాని రాయి, ఏమి రాయి?
  జ :పావురాయి

 84. హరీ అనేలోపుగా ఒక్కసారే విచారం పాడుతుంది?
  జ. హంసపాదు

 85. ప్రాణం లేని చిన్న పాప అరిచి అరిచి పిలుస్తుంది, ఎత్తుకుంటే చెవిలో గుసగుసలు చెపుతుంది?
  జ :టెలిఫోన్

 86. పైన చుస్తే పండు, తెరిచి చూస్తే బొచ్చు, ఏమిటది?
  జ :పత్తికాయ

 87. నీళ్లలో పుడుతుంది. నీళ్లలో పడితే చస్తుంది.
  జ. ఉప్పు

 88. పుట్టినపుడు ఉండవు, పోయే టప్పుడు ఉండవు, ఏమిటవి?
  జ :బట్టలు

 89. పుట్టినపుడు లేకుండా తరువాత వచ్చి ఆ తరువాత పోయేవి?
  జ :దంతములు

 90. హస్త ఆరు పాళ్లు, చిత్త మూడు పాళ్లు
  జ. వర్షం

 91. చక్కగా పెట్టడానికి వీలవుతుంది, తీయటానికి పోతే చెరిగి పోతుంది?
  జ :ముగ్గు

 92. సాయి కాని సాయి, ఏమి సాయి?
  జ :కసాయి

 93. అది లేకపోతే ఎవరూ ఏమీ తినరు?
  జ. ఆకలి

 94. మంచి సువాసన ఉన్నా, పూజకు పనికి రానిది, ఏమిటది?
  జ :మొగిలి పువ్వు

 95. పేరు కాని పేరు, ఏమి పేరు?
  జ :కాసుల పేరు

 96. అడవిలో ఆంబోతు రంకె వేస్తుంది.       జ: గొడ్డలి

 97. కళ్ళు లేకపోయినా ఏడుస్తుంది, కాళ్ళు లేకపోయినా నడుస్తుంది?       జ :మేఘం

 98. తల నుండి పొగ చిమ్ముతుంది కానీ భూతం కాదు, గొంతులో నిప్పులు దాచుకుంటుంది కానీ రాకాసి కాదు, పాకుతుంది కానీ పాము కాదు?      జ :రైలు

 99. ఆకు బారెడు. తోక మూరెడు.
  జ. మొగలిపువ్వు

 100. తెలియకుండా పూవు పూస్తుంది, తెలిసి కాయ కాస్తుంది?
  జ :అత్తి చెట్టు

 101. జానెడు ఇంటిలో, మూరెడు బెత్తం?
  జ :కుండ, గరిట

 102. గడ్డి తినదు, కుడితి తాగదు, కానీ పాలు మాత్రం ఇస్తుంది?
  జ :తాటి చెట్టు

 103. సినిమాహాలుకి మనతో వస్తుంది. టికెట్ తీసుకుంటుంది. సినిమా చూడదు. మనం చూసి వచ్చేవరకు వేచి చూస్తుంది.
  జ. మన వాఇనం

 104. కొప్పు ఉన్నా జుట్టు లేదు, కళ్ళు ఉన్నా చూడలేదు?
  జ :టెంకాయ

 105. ఐదుగురిలో బుడ్డోడు! పెళ్ళికి మాత్రం పెద్దోడు!!?
  జ :చిటికెన వ్రేలు

 106. ఒక ముండ ఎన్ని కోకోలైన విప్పుతుంది?
  జ :ఉల్లిపాయ

 107. నామముంది కాని పూజారి కాదు. వాలముది కానీ కోతి కాదు.
  జ. ఉడుత

 108. గారు కాని గారు, ఏమిగారు?
  జ :కంగారు

 109. అది లేకపోతే ఎవ్వరూ ఏమీ తినరు?
  జ :ఆకలి

 110. దాస్తే పిడికిలో దాగుతుంది. తీస్తే ఇల్లంతా పాకుతుంది.
  జ. దీపం

 111. అందరూ నన్ను పట్టుకుంటారు కాని నేనే ఎవరిని పట్టుకొను, అందరూ నాతో మాట్లాడతారు కాని నేనే ఎవరితో మాట్లాడను?
  జ :టెలిఫోన్

 112. గీత కాని గీత, ఏమి గీత?
  జ :భగవద్గీత

 113. గోళము కాని గోళము, ఏమి గోళము?
  జ :గందర గోళము

 114. అన్నం పెడితే ఎగురదు, పెట్టకపోతే ఎగురుతుంది?
  జ :విస్తరాకు

 115. అడవిలో పుట్టింది, మా ఇంటికి వచ్చింది. తాడేసి కట్టింది. తైతక్కలాడింది. కడవలో దూకింది. పెరుగులో మునిగింది. వెన్నంత తెచ్చింది.
  జ. కవ్వం

 116. అడవిలో చిన్న గని, గనికి చాలా గదులు, గదికొక్క సిపాయి, సిపాయికొక్క తుపాకి?
  జ :తేనే పట్టు

 117. అన్నదమ్ములు ముగ్గురు, తిరిగితే ముగ్గురూ తిరుగుతారు, మానితే ముగ్గురూ మానుతారు?
  జ :ఫ్యాన్

 118. ఈత చెట్టుకి ఇద్దరు బిడ్డలు
  జ. కల్లు కుండలు

 119. అబ్బాయి గారి దొడ్లో పెద్ద పండు పడితే, పరుగెత్తలేక పది మంది చచ్చారు.
  జ :పిడుగు

 120. ఇంతింతాకు, బ్రహ్మంతాకు, విరిస్తే ఫెళఫెళ
  జ. అప్పడం

 121. ఇల్లంతా తిరిగి మూల కూర్చొంది
  జ. చీపురుకట్ట

 122. ఆడవారికి ఉండనిది, మగవారికి ఉండేది?
  జ :మీసము

 123. ఆడదానికి పుట్టినింట ఒకటి, మెట్టినింట ఒకటి?
  జ :ఇంటి పేరు

 124. ఆడవారు తక్కువగా మాట్లాడే నెల?
  జ :ఫిబ్రవరి

 125. ఇంటికి అంత ముండ కావాలి
  జ. భీగము

 126. ఇల్లంతా తిరిగి మూలకు కూర్చుంటుంది?
  జ :చీపురు

 127. ఇళ్ళు లేని పట్నాలు, నీళ్లు లేని సముద్రాలు ఎక్కడ ఉంటాయి?
  జ :మ్యాపులో

 128. ఇంటికి అందం
  జ. గడప

 129. ఇంటిలో ఉంటే ప్రమోదము, ఒంటిలో ఉంటే ప్రమాదము?
  జ :పంచదార

 130. ఇక్కడ వత్తు! అక్కడ వెలుగు!!?
  జ :స్విచ్, బల్బ్

 131. అన్నదమ్ములు ఇద్దరు, ఒకరంటే మరొకరికి పడదు, ఎప్పుడూ కొట్టుకుంటూనే ఉంటారు. వారి మధ్యకు ఎవరైనా వొస్తే పచ్చడి పచ్చడే?
  జ :ఇసుర్రాయి

 132. ఇల్లుకాని ఇల్లు
  జ. బొమ్మరిల్లు

 133. ఇద్దరు అక్క చెల్లెల్లు, ప్రపంచం మొత్తం తిరిగి చూసినా, ఒకరినొకరు చూసుకోరు?
  జ :కళ్ళు

 134. ఇల్లు మొత్తం వెలుగు, బల్ల కింద చీకటి?
  జ :దీపం

 135. ఇటుకతో ఇల్లు కట్టి.. దంతాన తనుపుపెట్టే.. తానుబోయి సరసమాడెను
  జ. మొగలిపువ్వు

 136. ఇవ్వకుండా తీసుకో లేనిది! తీసుకోకుండా ఇవ్వ లేనిది!!?
  జ :ముద్దు

 137. అన్నదమ్ములు ఇద్దరు, ఒకరు ఎంత దూరం పోతే రెండవ వారు అంతే దూరం పోతారు?
  జ :కాళ్ళు

 138. ఈగ ముసరని పండు! ఇంటిలో నుండు!!?
  జ :నిప్పు

 139. ఆ వీధిరాజుకి కొప్పుంది. జుట్టలేదు. కళ్లున్నాయి చూపులేదు
  జ. కొబ్బరి కాయ

 140. ఈత చెట్టుకు ఇద్దరు బిడ్డలు?
  జ :కల్లు కుండలు

 141. ఊరంతా కదిలిన, ఊరగాయ కుండ కదలదు?
  జ :బావి

 142. ఆడవాళ్లకుండనిది.. మగవాళ్లకు ఉండేది?
  జ. మీసం

 143. ఆకేలేయదు నీరుతాగదు. నేలని పాకదు. ఏమిటి ఆ తీగ?
  జ. విద్యత్తు తీగ

 144. ఉరికంత ఒక్కటే దుప్పటి?
  జ :ఆకాశము

 145. ఎర్రనిచెట్టు! నీళ్లు పోస్తే చస్తుంది!!?
  జ :అగ్ని

 146. మాములు వేళలో మర్యాదగా ఉంటుంది, ఎండకు వానకు నెత్తినెక్కుతుంది?
  జ :గొడుగు

 147. ఎర్రగా ఉంటాను కాని నేనెవరితో సరసాలాడను, నన్ను ముట్టుకుంటే ఊరుకోను.
  జ :నిప్పు

 148. ఓ ఆకు..మర్రి ఆకు.. కాయ.. మామిడి కాయ.. పువ్వు మల్లెపువ్వు
  జ. జిల్లేడు

 149. ఎగిరే పిట్ట, రెక్కలు లేని పిట్ట! ఆటలాడుకునే పిట్ట, పిల్లల పిట్ట!!?
  జ :గాలి పటము

 150. ఎనమిది ఎముకలు! తట్టెడు ప్రేగులు!!?
  జ :మంచము

 151. ఎముకలు లేని జీవము, ఏటికి పోయింది?
  జ :జలగ

 152. ఆకాశాన పటం.. కింద తోక.
  జ. గాలిపటం

 153. ఏది పెడితే అరిగి పోతుంది?, ఏది పెడితే కలకాలం ఉంటుంది?
  జ :అన్నము, వాత

 154. అమ్మంటే దగ్గరకొచ్చి నాన్నంటే దూరంగా పోతాయి?
  జ :పెదవులు

 155. ఆకాశాన కొడవళ్లు వ్రేలాడుతున్నాయి.
  జ. చింతకాయలు

 156. ఒకటి పట్టుకుంటే రెండు ఊగుతాయి?
  జ :తక్కెడ

 157. అడుగులున్నా, కాళ్ళులేనిది?
  జ :గజము బద్ద, మీటర్ స్కేలు

 158. ఒకరు పొడుస్తారు, ఒకరు విడుస్తారు?
  జ :పొడుపు కథ

 159. ఆకాశన అప్పన్న.. నేలకుప్పన్న బోడినాగన్న.. పిండి పిసకన్న
  జ. వెలగపండు

 160. నల్ల స్తంభం పైన నలుగురు దొంగలు?
  జ :లవంగం మొగ్గ

 161. అందని వస్త్రం పై అన్నీ వడియాలే?
  జ :నక్షత్రాలు

 162. కాయలు కాని కాయలు, ఏమి కాయలు?
  జ :మొట్టి కాయలు

 163. అందంకాని అందం
  జ. పరమానందం, బ్రహ్మానందం

 164. అందరికి చెప్పి వొచ్చేది, చెప్పకుండా వెళ్ళేది?
  జ :ప్రాణం

 165. అందమైన చిన్నది, అందాల చిన్నది, నువ్వు చుస్తే నిన్ను చూస్తుంది, నేను చుస్తే నన్ను చూస్తుంది?
  జ :అద్దము

 166. అంకటి బంకటి కూర, తియ్యగున్నది. ఇంత పెట్టు
  జ. మీగడ

 167. కీచు కీచు పిట్ట! నేలకేసి కొట్ట!!
  జ :చీమిడి

 168. ఆకాశంలో అంగవస్ర్తాలు ఆరబెట్టారు.
  జ. అరిటాకు

 169. అడవిలో పుట్టింది, అడవిలో పెరిగింది. మా ఇంటికి వచ్చింది తైతక్కలాడింది.
  జ. కవ్వం

 170. కిట కిట తలుపులు! కిటారు తలుపులు!! ఎప్పుడు తీసినా చప్పుడు కాదు?
  జ :కను రెప్పలు

 171. అరచేతిలో 60 నక్షత్రాలు
  జ. జల్లెడ

 172. అవ్వ చీరకు పుట్టెడు చిల్లులు.
  జ. పుట్ట

 173. కిరీటము ఉంటుంది కాని రాజును కాదు, నాట్యము చేస్తాను కాని మయూరిని కాదు?
  జ :నాగుపాము

 174. అమ్మతమ్ముడినికాను, కానీ నేను మీకు మేనమాను.
  జ. చందమామ

 175. ఆ బాబా ఈ బాబా పోట్లాడితే కూన రాములు వచ్చి తగువు తీర్చాడు.
  జ. తాళం

 176. కాటుక రంగు, కమలము హంగు! విప్పిన పొంగు, ముడిచిన క్రుంగు!!?
  జ :గొడుగు

 177. అంక పొంకలు లేనిది.
  జ. శివలింగం

 178. తల లేదు కాని గొడుగు ఉంది, పాము లేదు కాని పుట్ట ఉంది?
  జ :పుట్ట గొడుగు

 179. నల్లకుక్కకు నాలుగు చెవులు
  జ. లవంగం

 180. కడుపు లోన పిల్లలు, కంఠము లోన నిప్పులు! అరుపేమో ఉరుము, ఎరుపంటే భయము!!?
  జ :రైలు

 181. కార్డు కాని కార్డు, ఏమి కార్డు?
  జ :రికార్డు

 182. తొడిమ లేని పండు, ఆకులేని పంట.
  జ. విభూది పండు, ఉప్పు

 183. కాయ, పువ్వు లేని పంట?
  జ :ఉప్పు పంట

 184. కలి కాని కలి, ఏమి కలి?
  జ :చాకలి

 185. చూస్తే చూసింది గానీ కళ్లు లేవు. నవ్వితే నవ్వింది గాని పళ్లు నోరు లేదు, తంతే తన్నింది గాని కాలు లేదు.
  జ. అద్దం

 186. కోడి కాని కోడి, ఏమి కోడి?
  జ :చకోడి

 187. కుడితి తాగదు, మేత మేయదు, కానీ కుండెకు పాలిస్తుంది?
  జ.తాటిచెట్టు

 188. కొనే టప్పుడు నలుపు, తినేటప్పుడు ఎరుపు, పారేసేటప్పుడు తెలుపు ఏమిటది?
  జ :పుచ్చకాయ

 189. అన్నింటికన్నా విలువైనది, అందరికి అవసరమైనది?
  జ :ప్రాణము

 190. చూస్తే చిన్నోడు, వాడి ఒంటి నిండా నార బట్టలు?
  జ. టెంకాయ

 191. కొమ్ములుంటాయి కానీ ఎద్దు కాదు. అంబారీ ఉంటుంది కానీ ఏనుగు కాదు?
  జ. నత్త

 192. గింజ మునుగుతుంది, కాయ తేలుతుంది?
  జ :వేరుశెనగ కాయ

 193. కర్రలతో అతి చిన్న కర్ర?
  జ :జీలకర్ర

 194. నిలబడితే నిలుస్తుంది, కూర్చుంటే కూలబడుతుంది?
  జ. నీడ

 195. అడ్డగోడమీద బుడ్డ చెంబు, తోసినా ఇటుపక్క పడదు. అటు పక్క పడదు.
  జ. ఆబోతు మూపురం.

 196. గట్టుమీద రాయి! మినుకు మినుకు రాయి!!
  జ :ముక్కు పుడక

 197. సన్నని స్తంభం, ఎక్కలేరు దిగలేరు.
  జ. సూది

 198. గాలిలో ఎగిరే అద్దము పట్టుకుంటే పలిగి పోవు?
  జ :సబ్బు బుడగ

 199. పూజకు పనికిరాని పువ్వు. పడతులు మెచ్చే పువ్వు.
  జ. మొగలిపువ్వు

 200. ఎందరు ఎక్కిన విరగని మంచం.
  జ. అరుగు.

 201. కాయ కాని కాయ, అతి చిన్న కాయ?
  జ :చెమటకాయ

 202. గోడకు గొలుసు పండు!?
  జ :లాంతరు

 203. పొట్టలో వేలు, నెత్తి మీద రాయి.
  జ. ఉంగరం

 204. చీకటి ఇంటిలో జడల దయ్యము?
  జ :ఉట్టి

 205. పోకంత పొట్టి బావ, కాగంత కడప మోస్తాడు.
  జ. పొయ్యి

 206. చింపిరి గుడ్డలు! బంగారం లాంటి బిడ్డలు!!
  జ :మొక్క జొన్న

 207. చిన్న చిట్టిలో కమ్మని కూర?
  జ :కిల్లీ

 208. చిక్కటి కారడవిలో చక్కటి దారి?
  జ :పాపిట

 209. చారల పాపకి దూది కుచ్చు!
  జ :ఉడుత

 210. పైడిపెట్టెలో ముత్యపు గింజ
  జ. వడ్లగింజ

 211. నూరు పళ్ళు ఒకటే నోరు?
  జ :దానిమ్మ

 212. ముద్దుగా నుండును, ముక్కుపైకెక్కు, చెవులు రెండూ లాగి చెంప నొక్కు దండి పండితులకు దారి చూపుట వృత్తి.
  జ. కళ్లజోడు

 213. సన్నని స్తంభం, ఎక్కలేరు, దిగలేరు?
  జ :సూది

 214. ఎర్రవాడొస్తే తెల్లవాడు, పారిపోయి దాక్కుంటాడు?
  జ :సూర్యుడు, చంద్రుడు

 215. పొంచిన దయ్యం! ఉన్న చోట ప్రత్యక్షం!!
  జ :నీడ

 216. అంగట్లో ఉంటాను, ఇంట్లో అంగి విప్పుతాను! నన్ను గాని ముట్టుకుంటే నూతిలో దూకుతాను!!
  జ :అరటి పండు

 217. క్రమమైన పయనం, నల్లపూసల సైన్యం
  జ. నల్ల చీమల దండు

 218. ఇంట్లో మొగ్గ, వీధిలో పువ్వు?
  జ :గొడుగు

 219. అడవిలో పుట్టాను, నల్లగా అయ్యాను, ఇంటికి వచ్చాను, ఎర్రగా మారాను, తొట్టిలో పడ్డాను తెల్లగా మారాను?
  జ :బొగ్గు

 220. పైన పచ్చ ఏనుగు, లోన తెల్ల పీనుగు?
  జ :అరటి కాయ

 221. బారు కాని బారు, ఏమి బారు?
  జ :సాంబారు

 222. పిల్లలకు ఉచితము! పెద్దలకు బహుమానము!! యూవతీ యువకులకు అపురూపము, అందరికీ ఇష్టము?
  జ :ముద్దు

 223. హారము కాని హారము, ఏమి హారము?
  జ :ఆహారము

 224. పుట్టినపుడు పురుగు! పెరిగితే పువ్వుల రాజు?
  జ :భ్రమరము

 225. బడి కాని బడి, ఏమి బడి?
  జ :రాబడి

 226. పగలు తపస్వి, రాత్రి పండ్ల తోటలో రాక్షసి!?
  జ :గబ్బిలం

 227. బొట్టు కాని బొట్టు, ఏమి బొట్టు?
  జ :తాళిబొట్టు

 228. పచ్చని గుడిలో ఎరుపు రత్నాలు?
  జ :దానిమ్మ గింజలు

 229. బాడీ కాని బాడీ, ఏమి బాడీ?
  జ :లంబాడి   podupu kathalu list

 230. పలుకు కాని పలుకు, ఏమి పలుకు?
  జ :వక్క పలుకు

 231. పైన పటారాము! లోన లొటారాము!!?
  జ :మేడి పండు

 232. మతి కాని మతి, ఏమి మతి?
  జ :శ్రీమతి

 233. మంచము కింద మామ! ఉరికి పోదాం రావా!!?
  జ :చెప్పులు

 234. మర కాని మర, ఏమి మర?
  జ :పడమర, అలమర

 235. మూడు కన్నులుండు, ముక్కంటిని కాను! నిండా నీరు ఉండు, కుండను కాను!!
  జ :కొబ్బరి కాయ

 236. మామ కాని మామ, ఏమి మామ?
  జ :చందమామ

 237. మీకు సొంతమైనది కాని, మీకన్నా మీ తోటి వారు ఎక్కువగా వాడతారు?
  జ :మీ పేరు

 238. మని కాని మని, ఏమి మని?
  జ :ఆమని

 239. మానము కాని మానము, ఏమి మానము?
  జ :విమానము

 240. మేమిద్దరం మిమ్మల్ని మోస్తాము, మీ అవసరము తీరాక మూలన పడుకుంటాము?
  జ :చెప్పులు

 241. పచ్చని పొదలో పిచ్చుక విచ్చుకుంది! తెచ్చుకోబోతే గుచ్చుకుంది?
  జ :మొగిలి పువ్వు

 242. చెవుల పక్క నక్కి ముక్కు మీదకెక్కుతుంది?
  జ :కళ్ళ జోడు

 243. మేక తిన్నాను, తోక పారేశాను?
  జ :వంకాయ

 244. మూసింది తెరువ! తెరువంగ అరువ!!?
  జ :ఆవులింత

 245. రాజు వారి తోటలో రోజూ కాసే పూలు! చూసే వారే కాని కోసే వారు లేరు!!?
  జ :నక్షత్రాలు

 246. వరి కాని వరి, ఏమి వరి?
  జ :జనవరి

 247. ప్రపంచం మొత్తం తిరిగేది, అన్నింటికన్నా వేగమైనది?
  జ :మనసు

 248. శాఖలున్నా ఆకులు లేనిది?
  జ :సంస్థ

 249. చాచుకొని, సావిట్లో పడుకునే ముసలమ్మ, ముడుచుకొని మూల నిలబడింది?
  జ :చాప

 250. చెయ్యని కుండ! పోయని నీరు!!?
  జ :కొబ్బరి కాయ

 251. నరుడు కాని నరుడు, ఏమి నరుడు?
  జ :వానరుడు

 252. నగలు కాని నగలు, ఏమి నగలు?
  జ :శెనగలు

 253. నూరుగురు అన్నా తమ్ముళ్లకు ఒకటే మొలతాడు?
  జ :చీపురు

 254. పట్టుకుంటే పిడికెడు, విడిస్తే ఇల్లంతా?
  జ :దీపం

 255. పట్టు సంచిలో బంగారు గుడ్లు?
  జ :ఎండు మిరపకాయలు

 256. మనదొకటి తడవదు, ఎండదు, ఆరదు?
  జ :నీడ

 257. వెండి గిన్నెలో దాగిన బంగారం?
  జ :కోడి గుడ్డు

 258. మనిషి మనిషి మధ్య రథ సారథి నేను, నేను లేకుంటే ప్రపంచమే లేదు?
  జ :ప్రేమ

 259. రెక్కలుంటాయి, రయ్ రయ్ మంటుంది, ఎగురలేదు కాని ఎగురవేస్తుంది?
  జ :ఫ్యాన్

 260. రణము కాని రణము, ఏమి రణము?
  జ :చరణము

 261. బంగారు బిడ్డలు, వెచ్చని దుస్తులు, గుర్రపు వెంట్రుకలు?
  జ :మొక్కజొన్న

 262. రాయి కాని రాయి, ఏమి రాయి?
  జ :కిరాయి

 263. ఉన్న చోటే ఉంటుంది, వేళా పాలా చెపుతుంది?
  జ :గోడ గడియారం

 264. రంగము కాని రంగము, ఏమి రంగము?
  జ :చదరంగము

 265. మతము కాని మతము, ఏమి మతము?
  జ :కమతము

 266. అన్నకు అందవు కాని తమ్ముడికి అందుతాయి?
  జ :పెదవులు

 267. వాలు కాని వాలు, ఏమి వాలు?
  జ :ఆనవాలు

 268. రేట్లెంత పెరిగినా ఎప్పుడూ పది పైసలకు రెండు వొచ్చేవి?
  జ :రెండు ఐదు పైసల బిళ్ళలు

 269. వల కాని వల, ఏమి వల?
  జ :నవల

 270. రోజుకో ఆకారం మారుస్తాడు, చివరకు నిండు సున్నా అవుతాడు?
  జ :చంద్రుడు

 271. గుప్పెడంత లోగిలిలో యాభై మంది నివాసం?
  జ :అగ్గి పెట్టె

 272. వారు కాని వారు, ఏమి వారు?
  జ :నవారు

 273. విత్తనం లేకుండా మొలిచేది?
  జ :గడ్డము

 274. అడవిలో పుట్టింది, అడవిలో పెరిగింది
  మా ఇంటికొచ్చింది, తైతక్కలాడింది
  జ. కవ్వం

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here